Младежка академия ще се проведе в Шумен

В периода между 19-ти и 21-ви май в Шумен ще се проведе Младежка академия, която цели да повиши капацитета на младите хора от 15 до 29 години в сферата на гражданската активност и участието им в процеса на вземане на решение.

Събитието си поставя за задача да развие знанията и уменията на младежите при участието им в живота на общината и различните форми на гражданска активност.

Желаещите да станат част от Младежка академия, Шумен – 2017 могат да попълнят онлайн формуляр. Крайният срок за регистрация е до 15 май.

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на базата на попълнената електронна форма за участие, а одобрените ще бъдат уведомени по електронната поща и/или по телефон, посочен нея.

Организатори на академията са Скаутският клуб „Мадарски конник” , Младежкият Информационно – консултантски център – Шумен и представители на Националния младежки форум. Идеята при провеждането на подобни събития е с методите на неформалното обучение да се стимулират активността и израстването на млади лидери в Шумен, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси.