Кметът на Шумен се срещна с Генералния консул на Русия във Варна

Кметът на Шумен Любомир Христов проведе днес среща с Генералния консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук. Дипломатът пристигна на опознавателна визита в града. В разговорите между двамата участваха още и заместник-кметът социална политика и здравеопазване д-р Светлана Маркова, заместник-кметът по икономическо развитие Росица Антонова и заместник-кметът по образование и култура Найден Косев.

Любомир Христов запозна госта с плановете за развитие на Шумен и с възможностите за инвестиции. „Поставили сме си амбициозната задача да развием индустриалната зона на града. Там строят инвеститори от чужбина и от България, но руски все още нямаме. Чрез Вас отправям покана към руските предприемачи. Ще се радвам да възстановим и традиционно добрите си в миналото търговски отношения,” каза Любомир Христов.

От руска страна също беше заявено желание за активизиране на икономическите контакти. Генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук покани Шумен за участие в първия форум на побратимените градове от България и Русия, който ще се проведе във Варна на 9 юни тази година. „Планираме този форум да стане ежегоден и да помогне за развитието на икономическите и културните връзки между двете страни.”

Д-р Светлана Маркова представи пред руските гости възможностите за инвестиции в балнеологията в нашия район и припомни, че преди близо 40 години минералният извор в шуменското село Мараш е открит от руснаци, копали за нефт. „Нефт няма, но минерална вода има. Правим проучване на качествата на водата в минералния извор. Общината подписа договор за разконсервиране и опитно водочерпене от сондажа. Находището е с дълбочина близо 3 км, ще бъде направена балнеоложка оценка и тогава ще бъде издаден сертификат за сферите на приложение”, обясни още д-р Маркова.

Генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук пое ангажимент, когато документацията с техническите характеристики на мястото са готови, да съдейства за популяризиране на тази информация сред бизнеса в неговата страна. Той благодари на кмета Любомир Христов за съдействието и помощта, която общинското ръководство оказва на Руския клуб в града за осъществяването на съвместни културни инициативи.

Визитата на Сергей Лукянчук продължи със среща с руската общност в града.