78 излезли от употреба моторни превозни средства ще бъдат премахнати до средата на лятото

78 излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани или изоставени върху общински площи, трябва да бъдат премахнати от улиците на Шумен до средата на лятото.

Общинската администрация е предприела необходимите действия. Собствениците на автомобилите са предупредени, че трябва да спазят посочените срокове. В противен случай колите ще бъдат принудително махнати.

Това съобщи на брифинг в общината днес Борислав Станев, главен инспектор в дирекция „Устройство на териториите” в Община Шумен.

Предупрежденията са направени след извършена обстойна проверка от общински служители от средата на януари до началото на месец май тази година. Собствениците на автомобили са издирени, връчени им са предписания за доброволно освобождаване на градските площи. Издадени и две заповеди за принудително премахване, тъй като собствениците не могат да бъдат открити и сроковете за премахване вече са изтекли.

Според Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства този тип автомобили представляват отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците при наличие на поне едно от изброените условия: автомобилът да е с прекратена регистрация, за което има уведомление от лицензиран застраховател; превозното средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената дата за следващ преглед за техническа изправност; автомобилът да е без регистрационни табели.

27 от описаните автомобили вече са премахнати доброволно. Те ще бъдат извозени от фирма „Метарекс”, с която общината има сключен договор за репатриране и разкомплектоване на изоставените коли на специална площадка на ул. „Цветан Зангов”№30. Едното возило се намира на бул. „Мадара” 23, а другото – на ул. „Цар Иван Александър” 112.

До края на май изтичат на още 14 предписания към собственици на изоставени коли и ако те не бъдат махнати, предстои принудителното им вдигане.

Борислав Станев допълни още, че след промяната в Наредбата за управление на отпадъците от 30 март, с която срокът за предупреждение на собствениците бе намален от 3 месеца на 14 дни, процедурите по премахване на тези автомобили текат значително по-бързо.

Той обясни и реда, по който гражданите сами могат да премахнат колите си. „Първо собственикът трябва да премахне колата си чрез лицензиран център за разкомплектоване. След това гражданинът трябва да посети общината, където да декларира, че е бракувал автомобила. Друго задължение на собственика е да почисти мястото след премахване на автомобила”.

От фирмата издават документ, който заедно с регистрационните табели се дава в КАТ, а след това гражданинът трябва да посети общината, където да докаже, че е бракувал автомобила и да спре да плаща данъка му. Друго задължение на собственика е да почисти мястото след премахване на автомобила”.

Ако возилото е премахнато принудително, то се съхранява 14 дни на площадката на фирма „Метарекс”. В този срок собственикът може да си го вземе, но след като заплати разходите за транспортиране и съхранение. „В работата си общинската администрация разчита и на сигнали на граждани. Призовавам обаче шуменци, когато подават информация, тя да е коректна. Получаваме и много обаждания за автомобили, които пречат на някого. След направената от нас проверка обаче се оказва, че те не са излезли от употреба и това често затруднява дейността ни”, уточни още Станев.