РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

– Център за информация и услуги

от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.
събота и неделя – почивен ден

Дирекция ” Устройство на територията”
от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.
събота и неделя – почивен ден

– Отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.
събота и неделя – почивен ден
Дежурна каса
от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота и неделя – почивен ден

– Общинска администрация

понеделник – от 13.00 ч. до 17.00 ч.
сряда – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
петък – от 8.30 ч. до 12.00 ч.
събота и неделя – почивен ден

ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Приемният ден на кмета на община Шумен се провежда всеки последен понеделник от месеца от 14:00 до 16:00 часа.
  2. Записването става предварително на място в стая 301 в Община Шумен или на телефон 054/ 857 771 от 10-то число на съответния месец в определените часове за прием на граждани.
  3. В рамките на един приемен ден могат да бъдат записани максимум 15 души. Останалите, които желаят да се срещнат с кмета, ще бъдат записани за следващия приемен ден.
  4. Желателно е при записване гражданите да съобщават въпроса, който искат да поставят пред кмета и да предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо.
  5. Кметът може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на неговите заместници и да насочи гражданите за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция.
  6. Записването във връзка с назначаване на работа не се препоръчва, тъй като всички свободни работни места в общинската администрация се обявяват на интернет страницата на Община Шумен или в Бюрото по труда.

ПРИЕМНИ ДНИ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч. за проектанти
сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. за граждани


Заявление за записване за приемен ден
Моля, попълнете заявелението на кирилица!
В полето ”Тема на среща„ опишете накратко и възможно най-точно проблема, по който бихте желали да разговаряте. Формулировката Лични проблеми е недопустима.