РОСИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА

Заместник-кмет “Икономическо развитие”

 

БИОГРАФИЯ

Родена през 1959 г. в гр. Казанлък

Висше образование и квалификация

1973-1978 г. – Английска гимназия в гр.Русе
1978-1983 г. – Университет за национално и световно стопанство – София, Магистър по управление и икономика на аграрно-промишленото производство
1993 – 1994 г. – Университет за национално и световно стопанство – София, Следдипломна квалификация по финансов мениджмънт
2001 – 2002 г. – Великотърновски университет, Магистър по счетоводство и контрол

Професионален стаж

1983 – 1985 г. – АПК – Каспичан, Гл. експерт планиране
1986 – 1987 г. – Окръжен аграрно-промишлен съюз – Шумен, Експерт по планиране
1988 – 1989 г. – Териториално статистическо бюро – Шумен, Експерт
1990 – 1992 г. – Районно управление „Социално осигуряване” – Шумен, Експерт
1992 – 2015 г. – Община Шумен, Директор на дирекция „Икономическо развитие и стопански дейности”, Началник на отдел

Владее отлично английски език

От 16 ноември 2015 г. е заместник-кмет на Община Шумен

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ТАТЯНА ДИМИТРОВА КОСТОВА

Заместник-кмет “Бюджет и финанси”

 

БИОГРАФИЯ

Родена през 1958 г. в гр. Шумен

Висше образование и квалификация

1978 – 1982г. – Икономически университет – Варна, специалност Счетоводна отчетност, икономист, магистър
2014г. – Министерство на финансите, сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”

Професионален стаж

1982 – 1987г. – Мебелен завод “Августа”, Шумен, завеждащ сектор “Цени и себестойност”
1987 – 1991г. – ДФ “Мадара”, Шумен, главен специалист “Цени и себестойност”
1991 – 2003г. – Общинска служба за социално подпомагане, Шумен, главен счетоводител
2003 – 2004г. – Регионална дирекция за социално подпомагане,Шумен, старши счетоводител
2004 – 2010г. – “МЕГГЛЕ България” ЕООД, Шумен, ръководител “Счетоводен отдел”
2010 – 2013г. – “ВиК – Шумен”ООД, ръководител направление “Финансово – счетоводна дейност”
2013 – 2015г. (до 09.11.2015г.) – “ВиК – Шумен”ООД, ръководител звено ”Вътрешно-ведомствен контрол”

От 10.11.2015г. е заместник-кмет на община Шумен.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

СВЪРЖИ СЕ

За кореспонденция

E-mail: t.kostova@shumen.bg

Телефон: 054/800 840, 054/ 857 782

Стая: 307

 

 

 

инж. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

Заместник-кмет “Строителство и екология”

 

БИОГРАФИЯ

Роден през 1960 г. в гр. Попово

Висше образование и квалификация

1982 – 1987г. – Висш институт по архитектура и строителство, гр. София (по настоящем УАСГ), строителен инженер ПГС

Професионален стаж

1985 – 1988г. – Проектант – конструктор и ръководител на изчислителен център
1988 – 1993г. – Строително монтажен комбинат – гр. Шумен
1993 – 1996г. – Собственик на еднолично търговско проектантско бюро „ЕТ – Боян Тодоров”
1996 – 2015г. – Съсобственик на предприятие за проектиране и строителство „Литос” – ООД

Семеен, с две деца.

На 09.11.2015г. започва работа като заместник-кмет на Община Шумен.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

СВЪРЖИ СЕ

За кореспонденция

E-mail: b.todorov@shumen.bg

Телефон: 054/800 630, 054/ 857 782

Стая: 307

 

 

НАЙДЕН СТОЯНОВ КОСЕВ

Заместник-кмет “Образование и култура”

 

БИОГРАФИЯ

Роден през 1960г. в гр. Провадия, област Варна

Висше образование и квалификация

1981-1985г. – Висш педагогически институт, Шумен, магистър, специалност българска и руска филология
2000 – 2001г. – Завършен курс „Стратегии за подобряване благосъстоянието на децата в света“ към Британски фонд „Спасете децата“, Лондон
2009-2010г. – Придобита Първа квалификационна степен по скалата за квалификационните степени в образованието в направление „Управление на образованието“ към Департамент за информация и усъвършенстване на кадри, Софийски университет „ Св. Климент Охридски“
От 2013г. до момента – докторант на ШУ „Епископ Константин Преславски“ в направление „Теория на педагогиката и управление на образованието“

Професионален стаж

1985 – 1989г. – Обществена работа в сферата на образованието, културата и спорта
1990 – 1996г. – Учител по български език и литература в СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
1996 – 1998г. – Главен специалист в отдел „Образование“, община Шумен
1998 – 2001г. – Началник отдел „Образование“, община Шумен
2001 – 2015г. – Директор на дирекция „Култура, просвета и образование“, община Шумен
1997г. – един от основателите на Асоциация „Образование“ в Република България
1999 – 2010г. – Член на Комисията по образование в Националното сдружение на общините в Република България
2011 – 2015г. – Заместник-председател на Комисията по образование към Националното сдружение на общините в Република България
2005 – 2015г. – Национален обучител – лектор по управление на образованието към Сдружение „Икономика“ 2000, София

Семеен, с две деца.

На 09.11.2015г. започва работа като заместник-кмет на Община Шумен.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

СВЪРЖИ СЕ

За кореспонденция

E-mail: n.kosev@shumen.bg

Телефон: 054/800 830, 054/ 857 682

Стая: 215

 

 

 

д-р СВЕТЛАНА МАРКОВА ИВАНОВА

Заместник-кмет “Социална политика и здравеопазване”

 

БИОГРАФИЯ

Родена през 1964г. в гр.Шумен

Висше образование и квалификация

1989г. – ВМИ Варна – медицина
2000г. – Специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”
Допълнителни квалификации – мануална терапия, лазертерапия
и лазерпунктура, електродиагностика и електростимулации.

Професионален стаж

1989 – 1996 – Ординатор училищно здравеопазване Шумен
1996 – 2000 – Ординатор Диспансер по спортна медицина Шумен
2000 – 2002 – Ординатор ОФТР „МБАЛ – Шумен”
2002 – 2009 – Лекар физикална и рехабилитационна медицина МЦ
„Клиника Виктория”

От 2009 – Началник ОФРМ „МБАЛ – Шумен”

Владее английски и руски език.

Омъжена, с едно дете.

От 03.12.2015г. е заместник-кмет на Община Шумен.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

СВЪРЖИ СЕ

За кореспонденция

E-mail: s.markova@shumen.bg

Телефон: 054/800 860, 054/ 857 656

Стая: 232