Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания – гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” №104 Галина Петкова 054/801 282 csrin@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания” – гр. Шумен, ул. “Тракия” №8 Седвалина Хайнова 054/832 201 s_hainova@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания – гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев” №11 Донка Коева 054/860 365 csrihu@abv.bg
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в риск – гр.Шумен, ул. “Ген. Скобелев” №95 Серги Каракашев 054/ 982 070 s_karakashev@abv.bg
Наблюдавано жилище – гр. Шумен, ул. “Димитър Благоев” №10 Евгени Георгиев 054/850 777 nj_shumen@abv.bg
Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен, ул. “Димитър Благоев” №10 Венета Господинова 054/850 777 ksu_sh@abv.bg
Център за обществена подкрепа – гр. Шумен, ул. “Димитър Благоев” №10 054/850 777 ksu_sh@abv.bg
Дневен център за деца на улицата – гр. Шумен, ул. “Димитър Благоев” №10 054/850 777 ksu_sh@abv.bg
Звено “Майка и бебе” – гр. Шумен, ул. “Димитър Благоев” №11 054/850 777 ksu_sh@abv.bg
Домашен социален патронаж = с. Царев брод, община Шумен, ул. “Васил Коларов” №14 Свилена Евлогиева 054/887 103 dsp_shumen@abv.bg
Домашен социален патронаж – гр. Шумен, ул. “Възрожденец” №17 Свилена Евлогиева 054/887 103 dsp_shumen@abv.bg
Обществена трапезария – гр. Шумен, ул. “Васил Левски” №4 Свилена Евлогиева 054/887 103 dsp_shumen@abv.bg
Дневен център за деца с увреждания – гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” №69 Валя Танева 054/886 007 dcdvhu@abv.bg
Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” №69 Валя Танева 054/886 007 dcdvhu@abv.bg
Дом за стари хора “Д-р Ст. Смядовски” – гр. Шумен, местност “Мантово лозе” Милена Събева 054/802 263 dsh_shumen@abv.bg
Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Лозево, ул. “Лозевско шосе” Желю Желев 054/801 102 dvui.lozevo@abv.bg
Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа “Калинка” – с. В. Друмев, ул.”Мир” №1 Станислава Стоянова 05312/21 73 ddmy_kalinka@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 1 – гр. Шумен, ул. “Възрожденец” №17, ет.1 Иван Калоянов 054/800 994 cnst2011@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 2 – гр. Шумен, ул. “Възрожденец” №17, ет.2 Иван Калоянов 054/865 271 cnst_2@mail.bg
Кризисен център за деца – гр. Шумен, ул. “Възрожденец” №17, ет.1 Иван Калоянов 054/830 632 kcd_shumen@abv.bg
Семейно-консултативен център – гр. Шумен, ул. “Витоша” №50, вх.2 Драгомир Драганов 054/970 092 skc_shumen@abv.bg
Защитено жилище за лица с психични разстройства – с. Царев брод, ул. “Вела Пеева” №2 Людмил Койчев 05315/20 52 zashtiteno_jilishte.cb@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 2 “Слънчево детство” – гр. Шумен, ул. “Одрин” №13  Иван Калоянов 054/971414 cnstdm.shumen2@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 1 “Слънчево детство” – гр. Шумен, ул. “Родопи” №22а Нели Стойнева 054/971615 cnstdm.shumen1@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 3 “Слънчево детство” – гр. Шумен, ул. “Иван Рилски” №2 Иван Иванов 054/977728 cnstdm.shumen3@abv.bg