Детски ясли – 7 детски ясли с общ капацитет 544 места.

 • ДЯ №4 – ул. “Ген. Гурко №2, тел. 054/800 251
  Капацитет 64 места; директор – Галина Фетфова
 • ДЯ №5 – ул. “Македония” №67, тел.: 054/875 598
  Капацитет 64 места; директор – Милка Тодорова
 • ДЯ №6 – ул. “Марица” №12, тел. 054/864 411
  Капацитет 64 места; директор – Грозданка Симеонова
 • ДЯ №11 – ул. “Странджа” №3, тел.: 054/868 965
  Капацитет 96 места; директор – Севинч Аптула
 • ДЯ №13 – ул. “Кирил и Методий” №53, тел.: 054/877 518
  Капацитет 64 места; директор – Теодора Стоянова
 • ДЯ №16 – ул. “Добротица” №24, тел.: 054/861 201
  Капацитет 96 места; директор – Жанета Василева
 • ДЯ №17 – ул. “Съединение” №10, тел.: 054/866 961
  Капацитет 96 места; директор – Галина Николова