Община Шумен притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2008

Начало на сертификационния цикъл: 10 януари 2004

Валиден до:  14 септември 2018

Сертификат № : В 3601025

 


Община Шумен притежава сертификат за Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004

Начало на сертификационния цикъл: 14 май 2010
Валиден до: 15 септември 2018

Сертификат № : 006-00148-Е

 

 


Община Шумен притежава сертификат за Система за управление на здраве и безопасност при работа ISO 18001:2007

Начало на сертификационния цикъл: 14 май 2010

Валиден до: 14 юни 2019

Сертификат № : 006-00148-Е