• ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ШУМЕН
Тримесечие Дата на публикуване
I-тримесечие 2017 03.05.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности