Отчети за изпълнение на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за 2016г.

Месец Дата на публикуване
Януари 13.02.2017 г.
Февруари 14.03.2017 г.
Март 12.04.2017 г.
Април 12.05.2017 г.
    • Тримесечен касов отчет за 2017
Месец Дата на публикуване
I-тримесечие 2017 03.05.2017 г.