ИВАН КАПРАЛОВ

Обществен посредник на Община Шумен

БИОГРАФИЯ

Роден през 1972 г. в гр. Шумен

Висше образование и квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Специалност – ПРАВО – 1999 г.

Професионален стаж

2000 – 2004 г. Юрисконсулт във „Фикосота Холдинг” АД
2005 – 2008 г. Управител на „Капралов 2005” ЕООД – автор, водещ и продуцент на радиопредаването „Десетият град”. Автор, водещ и продуцент на телевизионното предаване „Партия шах с Иван Капралов”.
2006 – 2012 г. Хоноруван асистент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Води курс по „Правни, професионални и етични норми в журналистиката” за студенти от специалностите „Журналистика” и „Масови комуникации” във Факултет по хуманитарни науки.
2007 – 2008 г. Управител на „Шумен сити” ООД и редактор в електронният вестник „ШУМ.БГ”
2008 – 2012 г. Прокурист на „Форте” ЕООД и водещ на програмата на „Форте” радио в Шумен.
1999 – 2007 и 2011 – 2012 г. Общински съветник в Общински съвет – Шумен. Три мандата член на постоянната комисия по Право и обществен ред.

Избран за Обществен посредник в Община Шумен с Решение № 121 по протокол № 10 от 31.05.2012 г. на Общински съвет – Шумен.

 

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен – 2016 г.

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

СВЪРЖИ СЕ

За кореспонденция

телефон: 054/ 830 509
адрес: гр. Шумен, ул.Иван Александър №81, ет.4
e-mail: i.kapralov@shumen.bg
http://ombudsmansh.eu/

Приемно време: 08.30 – 17.30 часа