ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ


Община Шумен е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж: № 200 от 11.10.2016год. за обект: „Смяна предназначението на офис в жилище, реконструкция на покривна конструкция на двуетажна къща и саниране“ с местоположение УПИ ХХIII-2959,2960,2961 кв.160А по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.469.1 по КК на гр.Шумен, […]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено: – Разрешение за строеж № 197 от 10.10.2016год. за обект: Реконструкция, и надстройка на еднофамилна жилищна сграда , намираща в УПИ ХІV-7249 кв.412 ул. „Червени ескадрони“ №27, на името на Галина и Минчо Минчеви Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, […]

Виж всички


СЪБИТИЯ

септември 2018
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27.08.2018 28.08.2018 29.08.2018 30.08.2018 31.08.2018 01.09.2018 02.09.2018
03.09.2018 04.09.2018 05.09.2018 06.09.2018 07.09.2018 08.09.2018 09.09.2018
10.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 14.09.2018 15.09.2018 16.09.2018
17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 22.09.2018 23.09.2018
24.09.2018 25.09.2018 26.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 29.09.2018 30.09.2018


СНИМКИ ОТ ШУМЕН